• 2363146006

  • kerim@torsanmak.com

Fan


Fanlar hava ve benzeri gazları basınçlandırarak belirli bir akış yolu içinde hareket etmesini (bir yerden başka bir yere naklini) sağlayan türbo makinalardır.

Fanlar beklemekte olan yüksek rutubetli ve sıcak malzemeyi, dışarıdan alınan soğuk hava ile soğutur. Rutubetli ve sıcak hava, aspirasyon boruları ile atmosfere taşınır.

2 ana bölümden oluşur: * Fan gövdesi
* Taşıyıcı şase ve motor kaidesi

© Tüm Haklarımız Saklıdır Füme Bilgisayar