• 2363146006

  • kerim@torsanmak.com

Flake Tesisi


Flake yem, mısır ve arpa gibi tahılların buharla yumuşatılarak vals topları arasından geçirilip ezilmesiyle elde edilir.

Bu sayede tahılın yüzey alanı artar ve içerisinde bulunan nişasta jelatinize edilerek sindirilebilirliği kolaylaşır. Sindirilebilirliğin artması yemden alınan enerji miktarını da arttırdığından süt ineklerinde verim artmaktadır.

© Tüm Haklarımız Saklıdır Füme Bilgisayar